אלון: תכונות, דוגמאות חיתוך

אלון


3220 0

Brinell קשיות: 3.90
צפיפות: ~ 690 ק"ג / מ"ק
שם בוטני: Quercus

חברות