ונגה: תכונות, דוגמאות חיתוך

ונגה


3596 0

Brinell קשיות: 4.20
צפיפות: ~ 890 ק"ג / מ"ק
שם בוטני: Millettia laurentii

חברות