עץ אשור: תכונות, דוגמאות חיתוך

עץ אשור


3879 0

Brinell קשיות: 3.80
צפיפות: ~ 650 ק"ג / מ"ק
שם בוטני: Fagus sylvatica

חברות