ראמין: תכונות, דוגמאות חיתוך

ראמין


3756 0

Brinell קשיות: 3.00
צפיפות: 550 – 620 ק"ג / מ"ק
שם בוטני: Gonystylus spp.

חברות